Realizujemy zakupy ciągników i maszyn rolniczych, sadowniczych za pomocą Funduszy UE dla rolnictwa. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące dofinansowania z funduszy strukturalnych.

 

Oferujemy fachową i szybką pomoc:

  • w wypełnianiu wniosków do ARiMR
  • w tworzeniu biznesplanów
  • w uzyskaniu kredytów preferencyjnych